Інструкція для посади "Правильник на машинах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Правильник на машинах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією правильника на машинах 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила налагодження пресів, вальців і інших правильних машин, які обслуговує;
      - будову спеціальних пристроїв, підіймальних механізмів та контрольно-вимірювальних інструментів.

1.4. Правильник на машинах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Правильник на машинах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Правильник на машинах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Правильник на машинах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Править в холодному та гарячому стані за лінійкою та косинцем складні деталі з листового і профільного металу до та після термічного оброблення на вальцях, правильних верстатах і пресах зусиллям понад 750 до 2500 кН (понад 75 до 250 тс).

2.2. Править і обрубує задирки відливок з ковкого чавуну після термооброблення на пресах зусиллям до 750 кН (75 тс).

2.3. Править і обрубує заготовки деталей з бунта на правильно-відрізних машинах з забезпеченням точності за кривизною понад 0,2 до 2 мм на довжині 1 м.

2.4. Править профілі, листи, штаби, прутки і інші вироби з кольорових металів і сплавів на різному правильному устаткуванні.

2.5. Бере участь в правленні великих заготовок і деталей на пресах зусиллям понад 250 тс як підручний.

2.6. Налагоджує устаткування та установлює пристрої для правки деталей.

2.7. Установлює раціональні прийоми правки деталей.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Правильник на машинах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Правильник на машинах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Правильник на машинах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Правильник на машинах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Правильник на машинах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Правильник на машинах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Правильник на машинах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Правильник на машинах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Правильник на машинах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Правильник на машинах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Правильник на машинах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Правильник на машинах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Правильник на машинах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Правильник на машинах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Правильник на машинах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Правильник на машинах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балки ребристі довжиною до 4 м - правка.

5.2. Вали діаметром до 300 мм, довжиною до 7 м - правка.

5.3. Вали карданні - правка з точністю до 0,1 мм за індикатором.

5.4. Вали колінчасті двигунів внутрішнього згоряння - правка з точністю до 0,08 мм.

5.5. Деталі і заготовки з кутової сталі перерізом понад 75 х 75 кв.мм і довжиною понад 6 м - правка.

5.6. Деталі і заготовки з швелерного та двотаврового прокату з профілем понад N 20 та довжиною понад 6 м - точна правка.

5.7. Деталі рейкові для стрілочних переводів - мірне згинання.

5.8. Гостряки і рейки стрілочних переводів - правка.

5.9. Обичайки для циліндричних конструкцій діаметром понад 1000 мм, товщиною понад 12 мм - вальцювання, правка.

5.10. Пальці різального апарату сільськогосподарських машин - правка та обрубування задирок.

5.11. Піддони для спікання брикетів - правка.

5.12. Рейки - правка.

5.13. Сталь калібрована діаметром до 50 мм - правка.

5.14. Сталь квадратна та кругла з діаметром або стороною квадрата понад 60 мм і довжиною 2 м - правка.

5.15. Сталь листова площею до 5 кв.м і товщиною понад 18 до 30 мм, площею понад 5 кв.м і товщиною понад 10 до 18 мм - правка.

5.16. Швелери та зетоподібна сталь довжиною до 12м - правка на правильному пресі з перевіркою за лінійкою та косинцем.