Інструкція для посади "Фельдшер вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фельдшер вищої категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за спеціальністю «Лікувальна справа». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з відповідної спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та інші нормативні акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, чинне законодавство про охорону здоров`я та нормативні документи, що регламентують діяльність медичних закладів;
      - інструкції та методичні рекомендації Міністерства охорони здоров`я України щодо лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних питань;
      - правила і норми охорони праці та протипожежної безпеки. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Фельдшер вищої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фельдшер вищої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фельдшер вищої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фельдшер вищої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Надає невідкладну медичну допомогу при травмах, пошкодженнях, кровотечах, колапсі, судомах, коматозних і термінальних станах, удушенні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному щоці, опіках, відмороженні, алергічних станах тощо.

2.2. Супроводжує хворого до найближчого лікувального закладу.

2.3. Проводить загальне та клінічне обстеження хворих, встановлює попередній діагноз щодо гострих та хронічних захворювань органів і систем людини.

2.4. Стежить за виконанням встановлених санітарних норм розміщення, харчування, водопостачання, гігієнічного обслуговування особового складу Держспецзв’язку.

2.5. Контролює своєчасність та повноту проходження особовим складом Держспецзв’язку медичних обстежень відповідно до директивних матеріалів Міністерства охорони здоров`я України.

2.6. У разі відсутності лікаря, надає першу медичну та долікарську допомогу.

2.7. Виконує приписані лікарем медичні призначення.

2.8. Контролює своєчасність виписування, належне використання медикаментів, медичних інструментів, перев`язувального матеріалу, бланків спеціального обліку.

2.9. Стежить за санітарним і технічним станом приміщень закладу, майном, меблями, їх експлуатацією та своєчасним ремонтом.

2.10. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед особового складу Держспецзв’язку.

2.11. Веде медичну документацію.

2.12. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.13. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фельдшер вищої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фельдшер вищої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фельдшер вищої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фельдшер вищої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фельдшер вищої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фельдшер вищої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фельдшер вищої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фельдшер вищої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фельдшер вищої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фельдшер вищої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фельдшер вищої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фельдшер вищої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фельдшер вищої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фельдшер вищої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фельдшер вищої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фельдшер вищої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: подавати пропозиції своєму безпосередньому начальнику щодо вдосконалення санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; дані та документи з організації медичної служби для їх перевірки, вивчення, систематизації та подальшого аналізу; підвищувати свою кваліфікацію, брати участь у зборах, семінарах тощо; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.