Інструкція для посади "Коваль на молотах і пресах 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль на молотах і пресах 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля на молотах і пресах 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкційні особливості гідравлічних, парогідравлічних пресів та пароповітряних молотів різної потужності;
      - будову ковальських нагрівальних печей та підіймально-транспортних механізмів, які застосовуються в ковальському виробництві;
      - способи виготовлення ковальського інструменту та пристроїв, які застосовуються під час вільного кування;
      - основні причини виходу з ладу пресів, молотів, штампів, бойків та способи їх запобігання;
      - способи усування шкідливих впливів кування на механічні властивості сталі;
      - способи визначення маси поковок та розмірів зливків для поковок.

1.4. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Кує складні та особливо складні деталі і заготовки зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних, зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих, частин понад 3 т та пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс).

2.2. Кує деталі різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і пресах зусиллям понад 30 МН (3000 тс).

2.3. Установлює найбільш раціональну послідовність переходів кування.

2.4. Забезпечує підготовку всіх агрегатів та механізмів до роботи, контролює якість поковок.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль на молотах і пресах 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Кування складних та особливо складних деталей і заготовок зі сталей різних марок, в тому числі високолегованих та жароміцних, зі сплавів кольорових металів на молотах з масою падаючих частин понад 3 т і пресах зусиллям понад 15 МН (1500 тс): Бандажі з внутрішнім діаметром понад 2000 мм - кування.

5.2. Важілі підіймальних та тягових лебідок - кування.

5.3. Вали гребні, упорні діаметром понад 400 мм - кування.

5.4. Вали з фланцями масою понад 10 т - кування.

5.5. Вали колінчасті з шістьома колінами, розташованими в різних площинах - кування.

5.6. Серги для підвішування великого конусу доменних печей - кування.

5.7. Стрічка гальмова для брашпіля діаметром понад 1300 мм - кування.

5.8. Труби штанг малих конусів доменних печей - кування.

5.9. Кування деталей різних профілів та розмірів зі зливків на молотах з масою падаючих частин понад 8 т і пресах зусиллям понад 30 МН (3000 тс): Вали багатоколінчасті з колінами, розташованими в різних площинах, масою понад 10 т - кування.

5.10. Гаки дворогі для кранів вантажопідйомністю понад 20 т - кування.

5.11. Зливки масою понад 20 т - протягування, відрубання заготовок.

5.12. Шатуни масою понад 500 кг - кування.

5.13. Штанги великих конусів доменних печей - кування.