Інструкція для посади "Коваль-штампувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Коваль-штампувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією коваля-штампувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову молотів, пресів, горизонтально-кувальних машин, які обслуговує;
      - правила обслуговування нагрівальних печей і горнів, правила охолодження, змащування та підготовки штампів до роботи;
      - кувальні властивості та режим нагрівання вуглецевих сталей різних сортів;
      - способи штампування залежно від марки металу та потрібної чистоти поверхні виробів;
      - найменування, будову та способи установлення кувальних бойків, штампів та кріпильних пристроїв;
      - будову спеціальних пристроїв, простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - розміри припусків на оброблення та допуски на гаряче штампування;
      - способи і прийоми завантаження заготовок в печі та нагрівання їх;
      - будову автоматичних та напівавтоматичних ліній.

1.4. Коваль-штампувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Коваль-штампувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Коваль-штампувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Коваль-штампувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує гаряче штампування-висаджування простих і середньої складності деталей на горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс).

2.2. Виконує гаряче штампування простих та середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і на механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс).

2.3. Виконує гаряче штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс) та на гідравлічних пресах зусиллям понад 2 МН (200 тс); складних і особливо складних деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям до 1 МН (100 тс).

2.4. Згинає деталі і заготовки з листового та профільного металу на горизонтально-згинальних машинах в гарячому та холодному стані.

2.5. Чеканить деталі та вироби на пресах зусиллям понад 2 до 8 МН (понад 200 до 800 тс).

2.6. Осаджує, висаджує, витягує, відрубує метал на зазначених вище молотах та пресах.

2.7. Прошиває неглибокі та прямокутні отвори.

2.8. Править деталі в холодному і гарячому стані на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і на механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс).

2.9. Установлює та підналагоджує штампи під керівництвом налагоджувальника.

2.10. Обрізає задирки на пресах зусиллям понад 2 до 5 МН (понад 200 до 500 тс).

2.11. Виконує гаряче штампування простих та середньої складності деталей та виробів на напівавтоматичних та автоматичних лініях.

2.12. Керує пресами, молотами та підіймально-транспортними механізмами.

2.13. Користується контрольно-вимірювальними приладами.

2.14. Бере участь в поточному ремонті.

2.15. Виконує роботу як підручний коваля-штампувальника вищої кваліфікації.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Коваль-штампувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Коваль-штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Коваль-штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Коваль-штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Коваль-штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Коваль-штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Коваль-штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Коваль-штампувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Штампування та висаджування простих та середньої складності деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т, механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс) і горизонтально-кувальних машинах зусиллям до 2 МН (200 тс): Болти, гайки і заклепки діаметром понад 25 мм - висаджування.

5.2. Валики перемикання коробок передач тракторів - висаджування.

5.3. Вилки перемикання тракторів - штампування.

5.4. Гайки-баранці - штампування.

5.5. Дверцята димових коробок та днища повітряних резервуарів паровозів - штампування.

5.6. Деталі бортів платформ - штампування.

5.7. Долота хірургічні - штампування.

5.8. Ланцюги для талів - штампування ланки.

5.9. Кільця підшипникові - висаджування.

5.10. Муфти - штампування.

5.11. Пальці траків - висаджування.

5.12. Планки ресорних комплектів візків рухомого складу - штампування.

5.13. Скоби запобіжні візків гальмової важільної передачі рухомого складу - штампування.

5.14. Скоби, косинці, планки товщиною понад 10 мм - згинання.

5.15. Фланці листові діаметром до 150 мм - штампування.

5.16. Штампування простих і середньої складності деталей на фрикційних та кривошипних пресах зусиллям понад 1 до 3 МН (понад 100 до 300 тс) та гідравлічних пресах зусиллям понад 2 МН (200 тс): Ключі торцеві - згинання рукоятки.

5.17. Кронштейни - згинання.

5.18. Ручки дверні - штампування.

5.19. Чаші - штампування.

5.20. Шпінгалети віконні - штампування.

5.21. Штампування складних та особливо складних деталей на фрикційних і кривошипних пресах зусиллям до 1 МН (100 тс): Вали колінчасті дизелів - штампування.

5.22. Діафрагми хребтові балок вагонів - штампування.

5.23. Коромисла та кільця ущільнювальні дизелів - штампування.

5.24. Осі шестерень дизелів - штампування.

5.25. Розкоси ферм вагонів - штампування.

5.26. Правка деталей на молотах з масою падаючих частин до 1,5 т і механічних кувальних пресах зусиллям до 8 МН (800 тс): Стояки передніх підвісок автомашини - правка.

5.27. Хрестовини карданних валів - правка.