Інструкція для посади "Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією обпалювача електровугільних виробів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес випалу та спікання виробів та напівфабрикатів;
      - конструкцію електричних муфельних печей;
      - будову та принцип дії системи штовхачів різного типу;
      - графіки піднімання температури та способи підтримування температурного режиму у печах;
      - вплив різних відхилень від режиму обпалення на якість виробів;
      - будову та правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та апаратів.

1.4. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Випалює та спікає металокерамічні, металографітові, електровугільні вироби, напівфабрикати та електролітичні мідні порошки в електричних муфельних печах.

2.2. Перевіряє заповненість та герметизацію піскових затворів.

2.3. Готує системи гідравлічного, механічного та пневматичного штовхачів та перевіряє справність пневматичних установок.

2.4. Вмикає печі під навантаження.

2.5. Нагріває печі за кривою наростання потужності.

2.6. Просуває тиглі по каналу печі за допомогою пневматичного штовхача.

2.7. Контролює режим випалу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.8. Визначає закінчення процесу випалу та спікання.

2.9. Веде журнал для записування температурного режиму печей.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обпалювач електровугільних виробів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.