Інструкція для посади "Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника глазурованих фруктів 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила сортування фруктів за якістю й розмірами для глазурування;
      - основи технології глазурування фруктів;
      - правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Глазурує фрукти спеціальними формочками або ножами.

2.2. Розбирає фрукти для глазурування.

2.3. Укладає фрукти на лотки і сортує їх за якістю й розмірами.

2.4. Ріже фрукти для глазурування.

2.5. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник глазурованих фруктів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.