Інструкція для посади "Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією чистильника металу, відливок, виробів та деталей 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову різних очищувальних та дробоструминних установок різного перерізу і місткості;
      - найбільш раціональні очищувальні матеріали та їх розміри залежно від характеру поверхонь, які очищає;
      - технологію наклепу

1.4. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищає особливо складні та відповідальні тонкостінні відливки виробів і деталей в очищувальних барабанах та дробоструминних камерах від пригару, окалини, корозії, залишків протикорозійного покриття та ущільнення поверхневого шару (наклепу) в дробоструминних камерах.

2.2. Очищає відливки, вироби та деталі в галтувальних барабанах безперервної дії.

2.3. Керує очищувальними та дробоструминними установками різних систем.

2.4. Підналагоджує дробоструминні, очищувальні та галтувальні установки.

2.5. Визначає необхідні очищувальні матеріали та режими очищення різних поверхонь.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Чистильник металу, відливок, виробів та деталей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Очищення: Баки і трубопроводи.

5.2. Балки шкворневі.

5.3. Балони - очищення від іржі і окалини.

5.4. Барабани гальмові.

5.5. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

5.6. Боковини візків вагонів та тендерів.

5.7. Гвинти гребні з діаметром понад 1500 мм.

5.8. Деталі корпусні сільськогосподарських машин.

5.9. Картери.

5.10. Корпуси суднові.

5.11. Корпуси підшипників - очищення від іржі та окалини, яка неміцно зчеплена.

5.12. Листи спецсталей, блок-секції, складні фундаменти, комінгси люків, шахт, цистерн, решітки, перебірки з боку набору, стрингери - очищення від іржі та окалини.

5.13. Радіатори опалювальні.

5.14. Секції бортові та перебірки - очищення.

5.15. Цистерни міждонні - очищення.

5.16. Щоки контактні електропечей.

5.17. Щити підшипників електромашин.