Інструкція для посади "Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову автоматичної та напівавтоматичної лінії верстатів і установок, які обслуговує, та правила підналагодження їх механізмів;
      - призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес оброблення з пульта керування середньої складності та складних деталей на автоматичній та напівавтоматичній лінії верстатів і установок з декількома видами оброблення.

2.2. Підналагоджує окремі механізми автоматичної та напівавтоматичної лінії та агрегатних верстатів в процесі роботи.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Оброблення деталей: муфти, поршні, шатуни, шківи.