Інструкція для посади "Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за спорідненою професією та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 3 розряду – не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки у разі керування машиною з електричним приводом – III. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи машини, якою керує, правила її експлуатації, технічного обслуговування та поточного ремонту;
      - принцип роботи гальмівної, механічної, гідравлічної та контрольно-захисної систем;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних приладів та інструментів;
      - правила виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування та складування елементів будівельних конструкцій, штучних, сипких, лісових та інших аналогічних вантажів;
      - правила розбирання елементів будівель та споруд;
      - способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом;
      - правила встановлювання сигналізації;
      - причини виникнення, способи виявлення несправностей;
      - режими змащування вузлів та механізмів;
      - правила заправляння машини паливними та мастильними матеріалами;
      - слюсарну справу з поточного ремонту машини;
      - правила розбирання вузлів;
      - правила заміни окремих частин і деталей;
      - відомості про допуски, посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - правила слюсарного оброблення деталей та вузлів;
      - призначення та правила роботи з ручним та механізованим слюсарним інструментом, контрольно-вимірювальними приладами;
      - правила безпеки дорожнього та приоб'єктного руху;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує підіймально-транспортними машинами з параметрами, що зазначені нижче: кранами автомобільними вантажопідйомністю до 6,3 т включно під час виконання будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних, навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортування та складування елементів будівельних конструкцій, штучних, сипких, лісових та інших аналогічних вантажів; кранами пневмоколісними вантажопідйомністю до 10 т включно, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання всіх видів зазначених вище робіт крім будівельних, монтажних, ремонтно-будівельних.

2.2. Керує автомобільними кранами під час влаштування та розбирання перекриття над котлованами.

2.3. Керує консольними та стріловими кранами під час установлювання на опори мостів плитних залізобетонних прогонових споруд довжиною до 18 м.

2.4. Заправляє машину паливними та мастильними матеріалами.

2.5. Перевіряє правильність кріплення тросів, вантажозахватних пристроїв.

2.6. Здійснює контроль за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.7. Перевіряє роботу вузлів та агрегатів.

2.8. Здійснює експлуатацію та технічне обслуговування машини, якою керує.

2.9. Виконує слюсарні роботи з поточного ремонту машини, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.10. Забезпечує безпечні умови роботи машини.

2.11. Веде первинну технічну документацію.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст підіймально-транспортних машин 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.