Інструкція для посади "Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом укладача асфальтобетону та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин б розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія у разі керування укладачем на пневмоходу. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила програмного керування та основи роботи з комп'ютером;
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики укладача асфальтобетону, яким керує;
      - правила виконання робіт та вимоги до їх якості;
      - причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів, способи їх економії;
      - основи електротехніки та слюсарну справу з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин;
      - правила та норми охорони праці;
      - правила дорожнього руху.

1.4. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує укладачем асфальтобетону іноземного виробництва (типу "VOGELE SUPER", "TITAN") з програмним забезпеченням під час будівництва автомобільних доріг або інших лінійних та площинних об'єктів з шириною смуги, що укладається за один прохід, до 9 м.

2.2. Слідкує за технологічним процесом та контролює якість робіт за допомогою комп'ютерної програми.

2.3. Виконує щозмінне та технічне обслуговування укладача.

2.4. Оглядає шнеки та лопаті, трамбувальний брус та пресувальні планки, очищає їх від залишків застиглої суміші.

2.5. Встановлює в робоче положення вібраційну плиту, трамбувальний брус, регулятори товщини та профілю, живильники.

2.6. Бере участь у плановому запобіжному ремонті укладача асфальтобетону.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст укладача асфальтобетону 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.