Інструкція для посади "Сестра медична з лікувальної фізкультури", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична з лікувальної фізкультури" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа". Спеціалізація за фахом "Лікувальна фізкультура". Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію роботи з лікувальної фізкультури в лікувально-профілактичних закладах;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної з лікувальної фізкультури;
      - методику проведення лікувальної фізкультури та масажу при різних захворюваннях;
      - сумісність та послідовність процедур лікувальної фізкультури і масажу з іншими процедурами в процесі лікування;
      - показання та протипоказання до застосування лікувальної фізкультури, роль і значення її в медичній реабілітації хворих;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична з лікувальної фізкультури призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична з лікувальної фізкультури підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична з лікувальної фізкультури керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична з лікувальної фізкультури під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я.

2.2. Під керівництвом лікаря забезпечує первинну профілактику захворювань людини методами комплексної гімнастики, корекції режиму рухової активності.

2.3. Кваліфіковано проводить індивідуальні та групові заняття з лікувальної фізкультури.

2.4. Навчає хворих з різною патологією методикам профілактики хвороб та їх ускладнень.

2.5. Здійснює підбір комплексів фізичних вправ для самостійних занять.

2.6. Володіє прийомами масажу.

2.7. Володіє прийомами реанімації, вміє надати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, отруєнні, утопленні, механічній асфіксії, анафілактичному шоці, опіках, відмороженні, алергічних станах.

2.8. Веде медичну документацію.

2.9. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.10. Бере участь у поширенні медичних знань серед населення.

2.11. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична з лікувальної фізкультури має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична з лікувальної фізкультури несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична з лікувальної фізкультури несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична з лікувальної фізкультури несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична з лікувальної фізкультури несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична з лікувальної фізкультури несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична з лікувальної фізкультури несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична з лікувальної фізкультури несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.