Інструкція для посади "Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я. (Із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства охорони здоров'я N 131-О від 18.06.2003 р. N 277 від 25.05.2007 р. N 153 від 21.03.2011 р. N 121 від 14.02.2012 р.)", що затверджен наказом Міністерства охорони здоров'я України 29.03.2002 р. N 117. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або базова вища освіта (бакалавр) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Сестринська справа", "Лікувальна справа" або "Акушерська справа". Спеціалізація за фахом "Швидка та невідкладна допомога". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення тощо). Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров'я;
      - організацію швидкої та невідкладної медичної допомоги і реанімаційної служби;
      - права, обов'язки та відповідальність сестри медичної станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги;
      - нормальну та патологічну анатомію і фізіологію організму людини;
      - основні методи реанімації при гострій зупинці кровообігу, гострій дихальній недостатності, особливості реанімації та інтенсивної терапії у дітей і новонароджених;
      - основи акушерства, терапії, хірургії, педіатрії, травматології;
      - основні фармакологічні групи, сумісність ліків;
      - технології малих хірургічних операцій;
      - основи десмургії, правила асептики та антисептики;
      - методи іммобілізації, способи і види транспортування потерпілих залежно від локалізації та характеру ушкодження;
      - правила безпечного користування медичною апаратурою, медичним інструментарієм і обладнанням;
      - правила оформлення медичної документації;
      - сучасну літературу за фахом.

1.4. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність закладів охорони здоров'я, організацію та надання швидкої та невідкладної медичної допомоги хворим та потерпілим.

2.2. Бере участь у лікувально-діагностичному процесі.

2.3. Здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря.

2.4. Проводить зовнішнє обстеження хворого або потерпілого, визначає показники пульсу, дихання, артеріального тиску.

2.5. Надає першу медичну допомогу при внутрішній кровотечі, різного виду травмах, ушкодженнях та нещасних випадках, гострих захворюваннях із загрозою для життя.

2.6. Проводить первинну хірургічну обробку рани.

2.7. Накладає пов'язки при пошкодженнях та переломах, проводить транспортну іммобілізацію стандартними, або підручними засобами.

2.8. Володіє технікою зовнішнього масажу серця та штучного дихання.

2.9. Здійснює підшкірні, внутрішньом'язові, внутрішньовенні ін'єкції.

2.10. Забезпечує невідкладну допомогу у випадках непритомності, нападів стенокардії, бронхіальної астми, гіпертонічного кризу, асфіксії внаслідок блювання, отруєння, утоплення, механічної асфіксії, анафілактичного шоку, опіків, відмороження, алергічних станів тощо.

2.11. Звільняє вуха, ніс, очі, дихальні шляхи від сторонніх предметів.

2.12. Володіє методами асептики та антисептики.

2.13. Веде медичну документацію.

2.14. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.15. Бере активну участь в поширенні медичних знань серед населення.

2.16. Постійно удосконалює свій професійний рівень.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сестра медична станції швидкої та невідкладної медичної допомоги I кваліфікаційної категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.