Інструкція для посади "Машиніст бурової установки 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст бурової установки 8-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом бурової установки 7 розряду та слюсарем з ремонту дорожньо-будівельних чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. Повинен мати посвідчення водія. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види та способи буріння (ручний ударно-обертальний, механічні: ударно-канатний, колонковий, вібраційний та шнековий, буріння великодіаметрових свердловин);
      - технологію та вимоги до якості робіт;
      - призначення, будову, правила програмного керування буровою установкою;
      - правила монтажу, демонтажу та експлуатації бурового та енергетичного устаткування, їх характеристики;
      - будову бурових щогл, правила їх монтажу та демонтажу;
      - технологічні процеси облаштування буронабивних, буроін'єкційних та струменево-ін'єкційних паль;
      - спорудження паль способом розкочування (розсунення ґрунту без його виносу на поверхню);
      - технологію буріння та обладнання свердловин для водопостачання;
      - особливості кожного технологічного процесу;
      - правила та способи буріння й розширення свердловин в особливо складних умовах;
      - методи цементації, бетонування свердловин;
      - способи обробки промивальними розчинами;
      - склад бетонних сумішей, вимоги до бетону в літній і зимовий періоди, правила здійснення контролю за якістю бетону;
      - способи підводного бетонування паль;
      - види арматурних каркасів для різних типів паль;
      - марки арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів, марки бетону;
      - методи встановлення каркасів у свердловину без бетону та заповнену бетоном;
      - призначення, характеристики, види інструменту та інш. пристроїв і матеріалів, що використовуються під час буріння свердловин;
      - вимоги до бурового інструменту в залежності від міцності гірських порід;
      - методи керування процесом буріння з урахуванням геологічних умов, виникнення ускладнень в залежності від стану бурового устаткування та інструменту;
      - умови та форми залягання опорних пластів;
      - правила буріння свердловин поруч з існуючими спорудами та інженерними мережами;
      - причини виникнення, способи виявляння та усунення несправностей;
      - режими змащування;
      - норми витрат паливних, мастильних матеріалів, способи їх економії;
      - способи виконання ловильних робіт;
      - основи геології (назви порід, методи визначення їх міцності, фізичних властивостей, методи їх проходки), гідрогеології, гірських робіт, електротехніки, гідравліки, пневматики;
      - правила роботи з комп'ютером;
      - назви гірських розробок;
      - правила ведення первинної технічної документації;
      - схему електричних мереж на будівельному майданчику та методи ліквідації витоку струму;
      - способи та правила ведення кроквяних робіт;
      - правила роботи з кресленнями;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст бурової установки 8-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст бурової установки 8-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст бурової установки 8-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст бурової установки 8-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує буровими установками іноземного виробництва різних модифікацій з програмним забезпеченням (типу LIEBHEER-941, LIEBHEER-961, STARLETTE-ST-7000, HAUSHERR (HMB-125), KLEMM-MR-701) під час виконання особливо складних робіт: з буріння та розширення свердловин, виготовлення паль та інших конструкцій буронабивним, буроін'єкційним та струменево-ін'єкційним методами на глибину понад 20 м, з укріплення фундаментів і протизсувних споруд різного призначення із застосуванням методу буріння та обертового ущільнення гірських порід тощо.

2.2. Керує процесом буріння свердловин в залежності від геологічних умов, виникнення ускладнень, стану бурового устаткування та інструменту.

2.3. Контролює технічний стан бурової установки, здійснює підготовку її до роботи.

2.4. Виконує щозмінне технічне обслуговування бурової установки, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст бурової установки 8-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст бурової установки 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст бурової установки 8-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст бурової установки 8-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст бурової установки 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст бурової установки 8-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст бурової установки 8-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст бурової установки 8-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж, демонтаж, переміщення, підготовка до роботи бурової установки, виставлення та регулювання бурового устаткування, вирівнювання та очищення місця для його установлення.

5.2. Керування процесом буріння в залежності від геологічних умов, появи ускладнень, стану бурового устаткування, інструменту, кріплення свердловин трубами, виконання інших робіт, передбачених технологічним регламентом і режимно-технологічними картами.

5.3. Опускально-підіймальні роботи, витягування труб.

5.4. Вибір осьової сили, частоти обертання інструменту, кількості подачі глиняного розчину, повітря для забезпечення оптимального режиму буріння.

5.5. Спостереження за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

5.6. Здійснення контролю за тиском і безперервністю бетонування датчиком тиску та комп'ютером під час піднімання шнеку.

5.7. Виконання робіт із запобігання та ліквідації кривизни, аварій та ускладнень у свердловинах.

5.8. Способи підводного бетонування паль.

5.9. Бетонування паль із застосуванням бетонолітних труб, бетононасосів.

5.10. Встановлення арматурних каркасів і металевих балок у пробурену свердловину та вдавлювання їх вібраційним методом до проектної позначки.

5.11. Підбір бурового інструменту (ковшових бурів, коронок розширювачів, шнеків тощо), заміна їх у процесі буріння.

5.12. Зачищання вибою свердловин.

5.13. Ловильні роботи.

5.14. Обслуговування компресорів, працюючих у комплексі з бурильними верстатами, пересувних компресорів, виявляння та усування пошкоджень у роботі устаткування, участь у його ремонті.

5.15. Заміна двигунів, електродвигунів, автоматів, магнітних пускачів.

5.16. Участь у підготовці приладів і пристроїв для проведення випробувань паль, монтаж, демонтаж випробувальних стендів паль.

5.17. Керування ліквідаційними роботами.