Інструкція для посади "Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості установок, які застосовує для виготовлення та випробування одиничних хімічних і фізичних джерел струму;
      - правила застосування особливо складних контрольно-вимірювальних приладів;
      - основи знань з теорії напівпровідників та електроніки;
      - прийоми складання одиничних джерел струму, правила проведення випробувань.

1.4. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні операції зі складання одиничних фізичних та хімічних джерел струму, окрім магнієвих, в умовах дослідного виробництва.

2.2. Проводить випробування на ручних та автоматичних установках за принциповою схемою.

2.3. Знаходить дефекти та усуває їх.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник ртутно-цинкових, магнієвих та інших джерел струму 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.