Інструкція для посади "Обв'язувальник агломератів 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обв'язувальник агломератів 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи знань про будову устаткування, яке обслуговує;
      - призначення та правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів;
      - способи та призначення обв'язування та обклеювання агломератів;
      - вимоги до обв'язування та обклеювання агломератів;
      - якість матеріалів і напівфабрикатів, які застосовує для обв'язування та обклеювання агломератів;
      - способи укладання обв'язаних агломератів.

1.4. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обв'язує, обклеює ручним способом агломерати до двох визначених типів паперовими або міткалевими карточками на конвеєрі або робочому столі.

2.2. Вставляє обв'язані, обклеєні агломерати в цинкові штаби або в тару.

2.3. Визначає за зовнішнім виглядом якість пресованих агломератів та матеріалів, які застосовує.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обв'язувальник агломератів 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.