Інструкція для посади "Бруківник 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бруківник 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи бруківником 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та способи улаштовування та ремонту бруківок із брущатки та клінкеру, а також мозаїкових бруківок складного малюнка або орнаменту;
      - способи розбивання поверхонь складної конфігурації;
      - правила та способи виконання складних розбивальних робіт під час брукування укосів фільтрів, дренажів та стічних систем;
      - види та будову упорних споруд;
      - правила та способи виконання робіт із укріплювання укосів та площадок складної конструкції;
      - будову та правила експлуатації пневматичного інструменту;
      - правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Бруківник 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бруківник 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бруківник 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бруківник 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні роботи під час улаштовування та ремонту кам'яних бруківок, берегоукріплювальних і виправних споруд усіх типів.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бруківник 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бруківник 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бруківник 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бруківник 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бруківник 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бруківник 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бруківник 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бруківник 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бруківник 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бруківник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бруківник 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бруківник 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бруківник 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бруківник 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бруківник 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бруківник 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Дорожні роботи: улаштовування та ремонт бруківки на проїзній частині вулиць та у пішохідних зонах із брущатки та клінкеру, а також мозаїкових бруківок складного малюнка або орнаменту, лотків із брущатки складної конфігурації; улаштовування дренажів складної конструкції.

5.2. Берегоукріплювальні та виправні роботи: складні розбивальні роботи під час брукування укосів бетонними або кам'яними плитами, бруковим каменем, брущаткою; улаштовування та ремонт відводів та стоків складної конструкції у кам'яних бруківках; улаштовування дренажів та опорних призм складної конструкції з кам'яного накиду або щебеню; улаштовування фільтрів складної конструкції з бетонів різних видів; улаштовування банкетів складної конструкції з каменю або щебеню; укріплювання укосів складної конструкції подвійною бруківкою на щебеневій основі; ремонт двошарової кам'яної бруківки складної конструкції з відновлюванням фільтрів; ремонт кам'яних вистілок складної конструкції зануреної частини гребель; улаштовування та ремонт декоративних укосів набережних водойм.