Інструкція для посади "Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи електромонтажником з освітлення та освітлювальних мереж 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи будови електроустаткування, що монтується, та мереж;
      - способи вимірювання опору ізоляції;
      - електричні схеми середньої складності;
      - способи з'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів і жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2;
      - способи маркування сталевих і пластмасових труб та кабелів;
      - правила стропування та переміщання вантажів;
      - будову та способи користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову монтажно-поршневих пістолетів, порохових пресів та правила догляду за* ними;
      - правила комплектування матеріалів та обладнання для виконання електромонтажних робіт у промислових будовах та інженерних спорудах.

1.4. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час монтажу освітлювальних проводок та мереж.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. З'єднування, обробляння кінців та приєднування проводів, жил кабелів усіх марок перерізом до 70 мм2 усіма способами, крім зварювання.

5.2. Установлювання захисних пристроїв, кожухів та загорож.

5.3. Маркування прокладених труб, кабелів та відводів.

5.4. Кріплення конструкцій та апаратів за допомогою монтажно-поршневого пістолета.

5.5. Обпресовування наконечників та сполучень труб пороховими пресами.

5.6. Приварювання наконечників до жил кабелів та проводів.

5.7. Встановлювання скоб та металевих опорних конструкцій.

5.8. Кріплення конструкцій приклеюванням.

5.9. Установлювання конструкцій для тросових проводок.

5.10. Прокладання сталевих та пластмасових труб у борознах, по підлозі, стінах, фермах та колонах.

5.11. Прокладання кабельних лотків та перфорованих монтажних профілів.

5.12. Комплектування матеріалів та устаткування для виконання електромонтажних робіт у промислових та інженерних спорудах.

5.13. Розмічання та прокладання проводів усіх видів і марок перерізом до 70 мм2.

5.14. Прокладання проводів у трубках усіх видів (крім проводок у вибухонебезпечних зонах).

5.15. Прокладання металевих рукавів, заряджання та встановлювання світильників, що мають від 7 до 12 ламп, люмінесцентних, що мають не більше 4 ламп, вологопило-захищеної арматури усіх типів.

5.16. Установлювання прожекторів, сигнальних приладів та апаратів.

5.17. Прокладання кабелів освітлювальних проводів.

5.18. Установлювання одиночних коробів для монтажу люмінесцентних світильників.

5.19. Монтаж трифазових розеток.

5.20. Продзвонювання проводів та кабелів.