Інструкція для посади "Машиніст підіймача 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст підіймача 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес видобування нафти, газу та інших корисних копалин, технічну характеристику та правила експлуатації трактора-підіймача, пересувного агрегата, механізмів, пристроїв, талевих систем;
      - технологічний процес та види капітального і поточного ремонтів свердловин;
      - марки та сорти паливно-мастильних матеріалів;
      - основи електротехніки і слюсарну справу.

1.4. Машиніст підіймача 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст підіймача 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст підіймача 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст підіймача 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує підіймач, агрегат у процесі робіт з капітального та поточного ремонтів.

2.2. Готує підіймач (агрегат) до роботи.

2.3. Бере участь у підготовчо-заключних роботах, монтажі та демонтажі підіймача, в оснащенні талевої системи.

2.4. Керує лебідкою під час усіх спуско-підіймальних операцій.

2.5. Керує встановленим на підіймачі (агрегаті) силовим електрогенератором.

2.6. Бере участь у роботах з капітального і підземного ремонтів свердловин, обладнанні устя свердловин.

2.7. Стежить за справністю роботи реєстратора і механізмів підіймача (агрегата).

2.8. Веде журнал обліку роботи підіймача (агрегата).

2.9. Керує автомашиною або трактором, заправляє їх.

2.10. Проводить поточний ремонт механізмів підіймача (агрегата), автомобіля, трактора.

2.11. Керує та обслуговує електростанції та насоси, що використовуються під час ремонту свердловин.

2.12. Стежить за справністю роботи механізмів підіймача та іншого допоміжного обладнання.

2.13. Обслуговує та ремонтує причепи, що застосовуються під час транспортування обладнання.

2.14. Веде облік витрат паливно-мастильних матеріалів.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст підіймача 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст підіймача 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст підіймача 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст підіймача 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст підіймача 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст підіймача 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст підіймача 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст підіймача 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст підіймача 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст підіймача 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст підіймача 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст підіймача 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст підіймача 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст підіймача 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст підіймача 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст підіймача 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі підземного і капітального ремонтів на свердловинах I категорії складності.