Інструкція для посади "Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за спорідненою або технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - техніку кінозйомки;
      - токарну, фрезерну і слюсарну справу;
      - будову електричних вітроустановок;
      - будову фюзеляжної частини деяких літаків і авіаційних двигунів;
      - якість різних авіаційних паливно-мастильних матеріалів і правила поводження з ними;
      - матеріальну частину і конструктивні особливості авіаційних двигунів і обладнання двигунів;
      - правила поводження з огороджувальними пристроями, консервації авіаційних двигунів і запуску вітроустановок у зимовий час;
      - конструктивні особливості відповідних літаків;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує різні конструкції вітроустановок під час зйомок із забезпеченням відповідної інтенсивності вітру за завданням і вказівкою режисера і оператора.

2.2. Виявляє і усуває дефекти, що виникли під час роботи авіаційного двигуна.

2.3. Замінює гвинти, шасі, свічки, магнето.

2.4. У разі потреби працює на токарних і фрезерних верстатах та слюсарними інструментами.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік з обслуговування вітроустановок 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.