Інструкція для посади "Намотувальник котушок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Намотувальник котушок 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип дії устаткування, яке обслуговує, та правила керування намотувальними верстатами та установками;
      - призначення та умови застосування універсальних та спеціальних пристроїв, контрольно-вимірювальних інструментів та приладів середньої складності та точності;
      - правила та способи намотування каркасів, трансформаторів і інших виробів простої та середньої складності;
      - характеристику та способи настроювання устаткування з вибором найвигіднішої кількості обертів намотувального верстата, основні властивості та технічні характеристики матеріалів, які застосовує;
      - елементарні знання з електро- і радіотехніки.

1.4. Намотувальник котушок 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Намотувальник котушок 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Намотувальник котушок 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Намотувальник котушок 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Намотує котушки (багатовиткова, багатошарова, одно- і багатосекційна, рядова та нерядова з декількома обмотками, універсальна тощо) проводами різних марок та діаметрів на каркаси, трансформатори та інші деталі середньої складності на настроєних верстатах з автоматичним укладанням проводів, з прокладанням ізоляції між рядами під час намотування, із заправленням та паянням вивідних кінців, з підганянням опорів.

2.2. Намотує прості котушки з універсальною обмоткою (в умовах поточно-масового виробництва).

2.3. Виконує прогресивне біфілярне та галетне намотування з заправленням вивідних кінців.

2.4. Виконує пірамідальне намотування котушок з ручним укладанням проводів (в умовах одиничного виробництва).

2.5. Підганяє опори та індуктивності котушок на короткозамкнені витки.

2.6. Намотує багатосекційні потенціометри та котушки опорів та самоіндукції.

2.7. Зпаює кінці взірців та обривів проводів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Намотувальник котушок 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Намотувальник котушок 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Намотувальник котушок 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Намотувальник котушок 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Намотувальник котушок 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Намотувальник котушок 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Намотувальник котушок 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Намотувальник котушок 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Намотувальник котушок 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Намотувальник котушок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Намотувальник котушок 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Намотувальник котушок 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Намотувальник котушок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Намотувальник котушок 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Намотувальник котушок 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Намотувальник котушок 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Галети відхиляючої системи електронно-променевої трубки телевізора - намотування на спеціальних автоматах та напівавтоматах.

5.2. Галети імпульсного трансформатора - намотування з ізоляцією кожного парного витка лакотканиною.

5.3. Дроселі - рядове намотування проводів на налагодженому верстаті.

5.4. Дроселі коректувальні, восьмисекційні - намотування типу "Універсаль".

5.5. Дроселі тороїдальні, котушки електромагнітів, лінії затримання на феритових стрижнях та котушки типу Б та ОБ - намотування.

5.6. Контури стабілізуючі мультивібраторів рядків - намотування секцій типу "Універсаль".

5.7. Котушки багатосекційні лінійних напрямних фільтрів - універсальне намотування.

5.8. Котушки двосекційні та безкаркасні - намотування внавал на ручному верстаті.

5.9. Котушки дроселів низької частоти, контурні, багатосекційні до високовольтних приладів, на збірних каркасах прямокутного перерізу, трансформаторів модуляції - намотування.

5.10. Котушки контурів високої частоти - намотування крокове на ручному верстаті.

5.11. Котушки опору - одно- і двошарове намотування на налагодженому верстаті.

5.12. Котушки стільникові - намотування проводів на оправці зі спицями із просочуванням витків лаками.

5.13. Котушки секційні трансформаторів - намотування парним здвоєним проводом.

5.14. Котушки силових трансформаторів та типу Ш та ШЛ, електромагнітів - намотування рядове.

5.15. Котушки телефонні релейні - комбіноване намотування.

5.16. Котушки тороїдальні з однією або декількома секціями різних розмірів - намотування руками та на верстатах.

5.17. Котушки трансформаторів та дроселів типу "Габарит" - намотування із зачищанням та припаюванням вивідних кінців.

5.18. Осердя виті стрічкові, броньового та стрижневого типу - намотування.

5.19. Резистори дротяні - намотування, підганяння.

5.20. Секції статорів - намотування.

5.21. Трансформатори багатосекційні - намотування з прокладанням міжвиткової ізоляції із конденсаторного або телефонного паперу з прокладанням екрану з мідної або плакированої оловом фольги.

5.22. Трансформатори імпульсні - намотування на тороїдальні осердя.

5.23. Трансформатори - тороїдальне намотування на спеціальному настільному верстаті.

5.24. Фільтри - намотування на ручному верстаті.