Інструкція для посади "Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів та слюсарем з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин 4 розряду не менше 1 року. Кваліфікаційна група з електричної безпеки 2. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи, технічні характеристики машини;
      - способи виконання робіт за технологією;
      - вимоги до якості робіт та ізоляційних матеріалів;
      - причини виникнення, способи виявляння й усунення несправностей;
      - режими змащування;
      - норми витрат енергоресурсів і способи їх економії;
      - слюсарну справу з ремонту будівельних чи інших подібних за складністю машин.

1.4. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує машиною для плівкоутворювальної рідини під час виконання ізоляційних робіт.

2.2. Виконує щозмінне технічне обслуговування машини, бере участь у її плановому запобіжному ремонті.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.