Інструкція для посади "Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта та підвищення кваліфікації. Стаж роботи машиністом залізнично-будівельних машин та слюсарем з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин 6 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, технічні характеристики машини, якою керує;
      - правила й інструкції щодо монтажу, демонтажу, експлуатації та ремонту машини;
      - правила програмного керування машиною, основи роботи з комп'ютером;
      - способи виконання робіт з дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - способи виявлення причин несправностей та їх усунення;
      - норми витрат паливних і мастильних матеріалів та електричної енергії, сорти та властивості мастил, палива, що застосовуються, правила їх зберігання;
      - інструкції щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання робіт;
      - правила технічної експлуатації залізничних доріг, технологію виконання складних залізнично-будівельних робіт та вимоги до якості робіт;
      - слюсарну та електротехнічну справи з ремонту колійних машин і механізмів чи інших подібних за складністю машин і правила експлуатації електричних установок;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує залізнично-будівельними машинами різних типів і призначення (планувальником баласту; динамічним стабілізатором колії; машиною для нарізання кюветів; машиною для укладання стрілочних переводів; виправно-підбивально-рихтувальною машиною; вакуумним навантажувачем баласту; щебенеочищувальною машиною), обладнаними електронною та комп'ютерною системами зі складними технічними характеристиками та програмним забезпеченням, що застосовуються під час будівництва та ремонту верхньої споруди залізничних доріг, сортувальних гірок, систем автоматики та телемеханіки руху поїздів тощо.

2.2. Здійснює щозмінне та технічне обслуговування залізнично-будівельної машини, якою керує, виявляє й усуває несправності у її роботі, перевіряє справність вузлів електронної та комп'ютерної систем.

2.3. Контролює технічний стан машини, якою керує, здійснює підготовку її до роботи.

2.4. Бере участь у плановому запобіжному ремонті машини, якою керує.

2.5. Веде первинну технічну документацію.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст залізнично-будівельних машин 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.