Інструкція для посади "Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств текстильної промисловості 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей;
      - правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування;
      - способи монтажу складного устаткування;
      - способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування, що монтується;
      - будову та принцип дії систем змащування;
      - технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин;
      - правила здавання в експлуатацію складного устаткування.

1.4. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу устаткування текстильної промисловості та конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж допоміжного устаткування прядильного виробництва (сукального та крутильного, ниткового та мотузкового, мотального та шліхтувального) без налагоджування автоматичних приладів.

5.2. Монтаж механічних та автоматичних багаточовникових ткацьких верстатів усіх марок і різної ширини, стрічкоткацьких верстатів і ремізопідіймальних кареток, вузлов'язальних машин.

5.3. Монтаж допоміжного устаткування оздоблювального виробництва, машин обпалювальних, машин та апаратів для промивання та відбілювання, вузлоуловлювачів, укладальників тканини, блоків моторизованих, джгутовирівнювачів, машин мерсеризаційних, машин заварювальних і валяльних, апаратів фарбувальних, компенсаторів роликових, тканинонапрямлячів, машин кирзомийних і столів для набивання шовкових тканин, машин наждачних, ворсувальних, вощильних, глянсувальних верстатів, відбійних, чистильних із запарними коробами.

5.4. Монтаж верстатів для різання ворсових тканин та машин стригальних для килимових виробів, машин сушильних і центрифуг, машин люструвальних, бризкальних, розширяльних колісних, катків оздоблювальних, машин прасувальних, декатирувальних і замикальних, машин збиральних і пакувальних, машин для приготування віскози, машин бобіноперемотувальних, крутильних і обробних для обробляння та промивання віскозного шовку, різальних грабельнонамилювальних і різальнонамилювальних.