Інструкція для посади "Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування підприємств харчової промисловості 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей;
      - правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування;
      - способи монтажу складного устаткування;
      - способи балансування, центрування, вивіряння та регулювання устаткування, що монтується;
      - будову та принцип дії систем змащування;
      - технічні вимоги та допуски під час монтажу механізмів і машин;
      - правила здавання в експлуатацію складного устаткування;
      - правила проведення гідравлічних і пневматичних випробувань устаткування.

1.4. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу устаткування підприємств харчової промисловості та конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж перекидачів, загорткових машин, тістозмішувальних і тістообробних агрегатів, розливних автоматів, етикетувальних, лінійно-різальних і штампувальних агрегатів і катальних машин, випарних і вакуум-апаратів, пляшкомийних машин, бурякомийок, утфелемішалок, конвеєрних печей найпростіших типів, сушарок, стрічкових і ланцюгових норій.

5.2. Монтаж соломо-гичкоуловлювачів, каменьоуловлювачів, сепараторів електромагнітних, підігрівачів, установок для гранулювання, фільтрів дискових, згущувачів центробіжних, вапногасильних апаратів, мішалок спеціальних, конденсаторів барометричних, лаверів, машин для розсіювання цукру.

5.3. Монтаж апаратів для опускання свинячих туш в обшпарювальний чан, підйомника плоско-чашкового, боксів автоматичних, машин для розрубування рогатої худоби та свиней, установок для знімання шкур з туш овець і свиней, машин для відділяння щелеп великої рогатої худоби та кісток, барабанів мийних, машин для шлямування і пензелювання кишок, машин для очищання копит, машин для знімання пір'я з птахів, машин для обробляння слизових субпродуктів, машин мийних для свинячих туш, вовчків, кутерів, центробіжних машин і подрібнювачів, дробарок, млинів, мішалок для фаршу, салорізалок, машин для нарізування сала на шматочки, котлів для витоплювання жиру та сушіння нежирової сировини; автоклавів, котлів варильних, відстійників, машин гідромеханічних, печей обпалювальних, пресів, автоматів-дозаторів для виготовляння сосисок, машин для миття та сушіння яєць.

5.4. Монтаж пастеризаторів трубчастих, охолоджувачів зрошувальних, ванн тривалої пастеризації, сепараторів, фільтрів, центрифуг, ванн вершкодостигальних, маслоутворювачів, текстураторів, котлів для варіння сиру, плавильників сиру, формувальних апаратів, парафінерів, охолоджувачів для сиру, вальцювальниць, морожениць, напівавтоматів для випікання вафельних стаканчиків, машин для розфасовування та упаковування сиру, масла, твердого сиру, сирків, машин для розливання молока у фляги, машин для миття ящиків, машин для миття сиру.

5.5. Монтаж машин для сортування, різання, засолювання риби.

5.6. Монтаж димогенераторів, глазурувальних апаратів, машин для нанизування риби на дротики, машин для знімання риби з дротиків.