Інструкція для посади "Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування котельних установок 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей;
      - правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування;
      - способи, монтажу складного котельного устаткування;
      - способи балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування, що монтується;
      - будову та принцип дії систем змащування;
      - технічні вимоги та допуски під час монтажу устаткування;
      - правила здавання в експлуатацію складного устаткування котельних установок.

1.4. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу устаткування котельних установок і конструкцій, що пов'язані з ним.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування котельних установок 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Стикування змійовиків і труб для зварювання.

5.2. Монтаж водяних економайзерів з ребристими трубами, шлакових і золових затворів з приводами, обдувальних апаратів.

5.3. Установлювання деталей сепараційних установок.

5.4. Монтаж циклонів і сепараторів пилу.

5.5. Установлювання топкової гарнітури.

5.6. Монтаж мазутних, газових та інших форсунок.

5.7. Установлювання фільтрів, відстійників, декарбонізаторів і сатураторів.

5.8. Складання дренажної системи фільтрів.

5.9. Складання осаджувальних і коронуючих електродів, електрофільтрів.

5.10. Установлювання одиночних коронуючих електродів та ізоляторних коробок.

5.11. Монтаж золозмивних апаратів та іншого устаткування попілошлаковиведення.

5.12. Монтаж елементів батарейного циклону.

5.13. Монтаж механічних топок.

5.14. Монтаж фасонної обшивки баків і резервуарів.

5.15. Монтаж окремих труб поверхонь нагрівання котлів, водопровідних і паровідвідних труб.

5.16. Монтаж устаткування дробоструминного очищення.

5.17. Передмонтажне перевіряння та установлювання опор і підвісок.

5.18. Монтаж несучих порталів.

5.19. Монтаж котлів, що складаються з двох-трьох блоків.