Інструкція для посади "Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора з хімічного оброблення свердловин 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію видобування нафти і газу;
      - технологію хімічного оброблення свердловин;
      - технічну характеристику, конструкцію і правила експлуатації обслуговуваного обладнання, приладів для визначення концентрації хімреагентів, хімічного оброблення свердловин і контрольно-вимірювальних приладів;
      - рецептуру та технологію приготування розчинів;
      - способи приготування, перевезення та зберігання хімреагентів;
      - схеми обслуговуваної апаратури, автоматики, телемеханіки, диспетчеризації, правила роботи на низьковольтних і електротехнічних установках.

1.4. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес і координує роботи з хімічного оброблення свердловин.

2.2. Розраховує параметри закачуваної рідини.

2.3. Опресовує лінії на герметичність, визначає прийомистість свердловин.

2.4. Закачує хімреагенти за умови тиску вище 100 атм.

2.5. Регулює подавання рідини на прийоми насосів агрегата.

2.6. Встановлює прилади біля устя свердловин, з'єднує їх з устєвою арматурою.

2.7. Проводить динамометрування свердловин.

2.8. Бере участь у ремонті засобів автоматики та телемеханіки, налагодженні первинних елементів.

2.9. Веде вахтову документацію.

2.10. Керує бригадою.

2.11. Приймає і здає вахту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор з хімічного оброблення свердловин 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.