Інструкція для посади "Фільтр-пресувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фільтр-пресувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією фільтр-пресувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та правила налагодження баків-реакторів для окислення та осадження гідрату закису заліза, насосів і фільтр-пресів різних конструкцій;
      - будову, призначення та правила застосування точних і складних контрольно-вимірювальних приладів;
      - технологічне призначення та властивості солей, кислот, лугів, правила та вимоги до сировини, напівфабрикатів та кінцевих продуктів;
      - прийоми і правила фільтрації та пресування гідрату закису заліза на фільтр-пресах із гідравлічними та механічними затискувачами;
      - основи неорганічної хімії в межах роботи, яку виконує.

1.4. Фільтр-пресувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фільтр-пресувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фільтр-пресувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фільтр-пресувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує розчини сульфату заліза та луги за спеціально розробленими рецептами.

2.2. Фільтрує, відстоює, веде процес осадження та окислення гідрату закису заліза відповідно до контрольних специфікацій.

2.3. Дозує в заданому співвідношенні хімікати та завантажує їх у ємкості.

2.4. Відбирає проби на аналіз, визначає надлишок лугів їх титруванням.

2.5. Пресує гідрат закису заліза відповідно до контрольних специфікацій.

2.6. Установлює та регулює за приладами режим роботи насосів, фільтр-пресів різних конструкцій.

2.7. Налагоджує устаткування в процесі роботи та усуває неполадки під час ведення технологічного процесу виготовлення гідрату закису заліза.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фільтр-пресувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фільтр-пресувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фільтр-пресувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фільтр-пресувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фільтр-пресувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фільтр-пресувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фільтр-пресувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фільтр-пресувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.