Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту і монтажу кабельних ліній 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - марки кабелів і кабельної арматури, конструкцію силових кабелів, кабельної арматури і область їх застосування;
      - такелажні і спеціальні пристрої, що застосовуються під час монтажу і ремонту кабельних ліній;
      - найбільш поширені дефекти прокладання і монтажу кабельних ліній і арматури;
      - загальну технологію з'єднання і окінцювання мідних і алюмінієвих жил;
      - загальні знання про маслонаповнені кабелі, їх арматуру і апарати до них;
      - фазування кабелів, технологію прогрівання кабелю в зимовий час, правила прокладання кабелів, правила охорони підземних комунікацій, основи електротехніки;
      - навички практичного надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, в тому числі способи штучного дихання і зовнішнього масажу серця.

1.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прокладання в траншеї кабельних ліній напругою до 10 кВ монтаж кабельних конструкцій, демонтаж силових кабелів і кабельної арматури в траншеях, колекторах, трубах і блоках із застосуванням слюсарного інструменту і пристроїв.

2.2. Проводить окінцювання і з'єднання силових кабелів з мідними, алюмінієвими жилами, виконує опресування і паяння.

2.3. Ремонтує броньовий покрив, свинцеву оболонку, ізоляцію і струмоведучі жили кабелю.

2.4. Проводить демонтаж кінцевих і з'єднувальних муфт, розігріває тугоплавкі припої на установках, що працюють від скрапленого газу.

2.5. Перевіряє ізоляцію кабелю на вологість перед монтажем, влаштовує проводки для підігрівання кабелю, влаштовує освітлення робочого місця.

2.6. Перевіряє і готує до роботи інструмент, пристрої, механізми і матеріали.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Барабани з кабелем масою до 5 т - зашивання.

5.2. Воронки кінцеві - розбирання.

5.3. Ізоляція кабелю - перевірка мегомметром 2500 В до і після прокладання кабелю.

5.4. Кабелі - оброблення із сухим заправленням поліхлорвініловою стрічкою і лаком.

5.5. Колектори масляної системи - установлення і кріплення хомутами.

5.6. Муфти з'єднувальні - оброблення кінців і фазування.

5.7. Муфти кабельні - установлення заземлюючого хомута і заземлення, доливання і заливання кабельної маси.