Інструкція для посади "Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з обслуговування устаткування електростанцій III групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію ремонту і технічного обслуговування автоматизованих і неавтоматизованих теплових пунктів;
      - тепловий і гідравлічний режими роботи теплових мереж;
      - режим роботи споживачів тепла;
      - будову й порядок регулювання систем опалення, вентиляції, гарячого водопостачання і кондиціювання повітря;
      - будову, принцип роботи та місця установлення засобів вимірювань;
      - слюсарну справу;
      - основи теплотехніки.

1.4. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує (вмикає, вимикає) і налагоджує устаткування теплових пунктів і вузлів систем теплопостачання: теплові пункти з автоматизованими установками гарячого водопостачання, що не мають двоступеневих підігрівачів увімкнутих за послідовною та змішаною схемою; теплові пункти з тиском на зворотній лінії більш 0,1 МПа (1 кгс/кв.см); теплові пункти з автоматизованими системами опалення потужністю до 2326-103 Вт (2 Гкал/год.); теплові пункти з неавтоматизованими системами вентиляції; теплові пункти будинків висотою до 10 поверхів.

2.2. Налагоджує елеваторні вузли і контролює їхню роботу, контролює і регулює кількість пари і води в мережі, що подається для підігрівачів гарячого водопостачання, калориферів, кондиціонерів і для технологічних потреб.

2.3. Приймає з ремонту устаткування теплових пунктів, вузлів систем теплопостачання і розвідних мереж.

2.4. Контролює температуру зворотної води, повернення конденсату, раціональне витрачання тепла.

2.5. Веде облік витрат води в мережі, пари, відпуску тепла споживачам.

2.6. Контролює додержання споживачами тепла правил користування електричною і тепловою енергією та інструкцій з обслуговування теплових пунктів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з обслуговування теплових пунктів IV група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.