Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - елементарні знання про призначення і будову трансформаторів I - II габаритів, низьковольтних електричних машин;
      - конструкції, типи обмоток та ізоляції сухих і масляних силових трансформаторів, вимірювальних трансформаторів струму і напруги, а також зварювальних сухих низьковольтних трансформаторів;
      - конструкцію інструменту, пристроїв, оснащення і засобів вимірювань;
      - марки, перерізи обмоточних проводів, що застосовуються для ремонту і виготовлення обмоток трансформаторів і електричних машин;
      - апаратуру для паяння мідних проводів;
      - способи паяння, м'які і тверді припої, флюси;
      - просочення, запікання і сушіння обмоток та ізоляції;
      - найменування і властивості ізоляційних матеріалів;
      - прийоми робіт і послідовність операцій зі зняття і укладання обмоток роторів і статорів низьковольтних асинхронних електродвигунів.

1.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні роботи з ремонту і виготовлення циліндричних обмоток вищої і нижчої напруги силових сухих і масляних трансформаторів потужністю до 400 кВА, вимірювальних трансформаторів струму і напруги з класом напруги 3 кВ і класом точності 3, а також зварювальних і сухих трансформаторів спеціального призначення потужністю до 100 кВА і напругою до 1 кВ.

2.2. Виконує ремонт обмоток та ізоляції, часткове або повне перемотування обмоток електричних машин постійного або змінного струму потужністю до 40 кВт, ремонт і виготовлення обмоток для дроселів, котушок індуктивності і котушок різної електричної апаратури.

2.3. Заготовляє ізоляційні деталі для виготовлення обмоток.

2.4. Виконує роботи з просочення, сушіння і запікання обмоток та ізоляції.

2.5. Ізолює виводи та відгалуження обмоток класу напруги до 10 кВ.

2.6. Користується простим слюсарним інструментом.

2.7. Виконує прості такелажні операції з перенесення обмотувальних проводів, перекочування барабанів з проводами, закладання і вивантаження обмотувальних проводів у піч відпалу і випалу.

2.8. Виконує під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації нескладні роботи з ремонту і виготовлення головної ізоляції силових трансформаторів потужністю до 1000 кВА і трансформаторів вимірювальних, випробувальних, зварювальних і спеціальних з класом напруги до 35 кВ, корпусної ізоляції електричних машин потужністю до 500 кВт.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції електроустаткування 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Відгалуження обмоток трансформатора ТМ-1000/10 - ізолювання крепованим папером і лакотканиною ручним способом.

5.2. Двигуни асинхронні низьковольтні - закладення ізоляції в пази.

5.3. Клини зрівняльні з електрокартону товщиною 2 мм для обмотки нижчої напруги трансформатора ТМ-100/6 - нарізання на механічних ножицях.

5.4. Лобові частини обмотки статора асинхронного електродвигуна потужністю 40 кВт - ізолювання місць паяння.

5.5. Мідь обмотувальна прямокутного перерізу - правлення і рихтування.

5.6. Обмотки вищої напруги циліндричні багатошарові з проводу круглого перерізу і нижчої напруги з проводу прямокутного перерізу для трансформатора ТМ-25/10 - намотування витків.

5.7. Обмотки секцій - укладання для випробовування виткової ізоляції, транспортування.

5.8. Обмотки циліндричні двошарові нижчої напруги для трансформатора ТМ-160/10 з обмоточного проводу прямокутного перерізу - ізолювання виводів обмоток.

5.9. Обмотки якорів електродвигунів постійного струму потужністю 4 - 5 кВт - намотування.

5.10. Стрижні ротора електродвигуна - обпилювання і правлення міді.