Інструкція для посади "Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією апаратника рафінування крохмалю 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію і режими виділення і рафінування крохмалю;
      - будову і правила експлуатації обслуговуваного устаткування;
      - способи регулювання роботи апаратів для забезпечення максимальної продуктивності і високої якості продукту за мінімальних витрат крохмалю;
      - порядок заміни і ремонту ситових тканин;
      - вимоги до якості обробленого сирого крохмалю;
      - допустимі норми втрат.

1.4. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес рафінування крохмалю: виділяє /вимиває/ крохмаль з кашки, здійснює рафінування крохмальної суспензії, виділяє та промиває велику й дрібну м'язгу і зародок на ситових апаратах різних систем.

2.2. Контролює та регулює роботу апаратів, насосів і збірників.

2.3. Регулює рівномірне живлення апаратів сировиною і водою.

2.4. Перевіряє справність сит, промиває їх робочі поверхні.

2.5. Розбирає та складає апарати, здійснює заміну ситових тканин, промиває їхні внутрішні частини, ремонтує сита.

2.6. Контролює повноту вимивання крохмалю з м'язги або зародка і якість рафінування суспензії крохмалю.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник рафінування крохмалю 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.