Інструкція для посади "Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора лінії у виробництві харчової продукції (виробництво сухого глютену) 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технології вітчизняного та зарубіжного виробництв зневоднення глютену, їх недоліки та переваги;
      - будову і принцип роботи технологічного устаткування та засобів автоматики;
      - можливі несправності, їх відображення на панелі пульта керування і способи усунення;
      - вимоги до продукту вхідного, нейтралізованого та зневодненого глютену, верхнього сходу з декантера;
      - програми експлуатації та обслуговування pH-трансмітера, електромагнітного витратоміра, перетворювача частоти вторинного двигуна, насоса подавання продукту тощо;
      - інструкції з керування технологічними процесами з пульта керування і з обслуговування устаткування;
      - стандарти та технічні умови на сухий глютен;
      - основи управління персоналом;
      - правила ведення обліку та звітності;
      - правила й норми охорони праці, правила безпечного ведення робіт.

1.4. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес зневоднення глютену.

2.2. Задає параметри роботи технологічного устаткування на стадіях одержання продукту.

2.3. Організовує роботу персоналу з ведення технологічного процесу зневоднення глютену на всіх стадіях одержання продукту, усунення відхилень у роботі устаткування і його ремонтування.

2.4. Контролює, регулює та підтримує режими роботи лінії за допомогою приладів регулювання процесу зневоднення глютену.

2.5. Веде технічну документацію, облік та звітність.

2.6. Керує підлеглим персоналом.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор лінії у виробництві харчової продукції 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.