Інструкція для посади "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера станційного устаткування телеграфного зв'язку 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип організації дистанційного живлення і сигналізації;
      - способи випробування та електричного регулювання обслуговуваної телеграфної апаратури, устаткування;
      - електричні й монтажні схеми телеграфної апаратури, устаткування;
      - принципи складання монтажних схем;
      - призначення і принцип дії контрольно-випробувальної апаратури;
      - норми простою;
      - Правила технічної експлуатації устаткування телеграфного зв'язку.

1.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює поточне обслуговування телеграфних комутаційних станцій та підстанцій різних типів, апаратури ущільнення та кінцевої телеграфної апаратури.

2.2. Виконує профілактичні роботи на обслуговуваному устаткуванні за затвердженим графіком згідно з регламентом, технічними картами та інструкціями.

2.3. Виконує технічне обслуговування регістрового устаткування.

2.4. Приймає заявки на усунення пошкоджень телефоном.

2.5. Виявляє і локалізує місця (дільниці) пошкодження на устаткуванні.

2.6. Аналізує сигнали про припинення зв'язку, здійснює випробування абонентських з'єднувальних ліній, перевіряє абонентські комплекти, перехідні пристрої, абонентські установки на процент викривлення, перевіряє наявність тривалості сигналів взаємодії і інш.

2.7. Усуває пошкодження середньої складності на апаратурі та устаткуванні електромеханічного типу (пошкодження на викличних приладах, телеграфних апаратах, у блоках живлення систем ТТ під час перемикання на резервне джерело, в моторних ланцюгах електронних апаратів і викличних пристроях, в телеграфних ланцюгах і ланцюгах живлення, в імпульсних пристроях і абонентських лічильниках, службових телеграфних зв'язках і інш.).

2.8. Здійснює блокування зіпсованих приладів, організовує заміну резервною апаратурою, блоками, організовує обхідні напрями зв'язку.

2.9. Приводить електричні і механічні параметри апаратури й пристроїв у відповідність до встановлених норм.

2.10. Контролює відновлення дії зв'язку, працездатність обслуговуваного устаткування після усунення пошкоджень.

2.11. Виконує повне механічне та електричне регулювання і настройку електромеханічних телеграфних апаратів, електромеханічних вузлів електронних апаратів, викличних приладів, комутаційного устаткування; номеронабирачів і інш.

2.12. Чистить ламелі багаторазового поля.

2.13. Перевіряє роботу устаткування після ремонту.

2.14. Виконує електричні виміри резервної апаратури ущільнення, факсимільної апаратури тощо на відповідність технічним вимогам.

2.15. Перевіряє прилади на стендах.

2.16. Керує процесом відновлення працездатності кінцевого телеграфного устаткування систем ТТ.

2.17. Настроює службовий телеграфний зв'язок.

2.18. Бере участь у відкритті нових або резервних напрямків телеграфного зв'язку.

2.19. Виконує перестановку устаткування в кінцевих пунктах та у абонентів.

2.20. Бере участь у закритті діючих напрямків телеграфного зв'язку.

2.21. Бере участь у проведенні середнього ремонту електромеханічних телеграфних апаратів Т-53, Т-100, Т-63, РТА-80, F-2000, "Астра" та інших, їх електродвигунів та електромеханічної частини електронних апаратів.

2.22. Виконує функції диспетчера в ремонтному центрі.

2.23. Здійснює капітальний ремонт електродвигунів телеграфних апаратів однієї системи.

2.24. Виконує монтажні роботи підвищеної складності, які не потребують зміни діючих систем.

2.25. Виконує токарні і слюсарні роботи під час ремонту телеграфних апаратів, концентраторів, комутаторів; запасні частини до кінцевого телеграфного устаткування, намотує трансформатори, дроселі, котушки індуктивності тощо.

2.26. Виготовляє стенди.

2.27. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.28. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер станційного устаткування телеграфного зв'язку 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Технічне обслуговування регістрового устаткування; виконання монтажних робіт підвищеної складності.