Інструкція для посади "Кабельник-спаювальник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кабельник-спаювальник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кабельника-спаювальника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, інструкції з експлуатації кабельних споруд міських і міжміських ліній зв'язку;
      - основні положення, інструкції з приймання до експлуатації кабельно-каналізаційних споруд;
      - норми на електричні характеристики кабелів та ліній зв'язку;
      - методи електричних вимірювань постійним і змінним струмом;
      - технічну документацію на кабельні лінії;
      - способи захисту кабелів від корозії, від ударів блискавки та небезпечних зовнішніх електромагнітних впливів;
      - правила виконання робіт з прокладання підводних кабелів;
      - Правила охорони ліній зв'язку і Умови проведення робіт у межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній зв'язку;
      - правила безпеки під час виконання робіт у межах обов'язків та завдань.

1.4. Кабельник-спаювальник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кабельник-спаювальник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кабельник-спаювальник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кабельник-спаювальник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує технічне обслуговування і ремонт усіх типів міжміських кабелів, кабелів міської та сільської телефонних мереж ємністю до 600 пар.

2.2. Здійснює монтаж коаксіальних, симетричних та волоконно-оптичних кабелів.

2.3. Усуває всі види кабельних пошкоджень, у тому числі без зупинки дії зв'язку.

2.4. Здійснює монтаж телефонних кабелів ємністю до 600 пар ручним та механізованим способами.

2.5. Виконує монтаж розподільних шаф, боксів та інших кінцевих пристроїв.

2.6. Обслуговує устаткування для утримання кабелів під постійним надлишковим повітряним тиском.

2.7. Виконує роботи з пошуку місць негерметичності оболонок кабелів, усуває ці пошкодження.

2.8. Вимірює кабель змінним струмом.

2.9. Виконує монтаж, ремонт і профілактичне вимірювання параметрів устаткування захисту споруд зв'язку від корозії та ударів блискавки.

2.10. Виконує всі роботи з монтажу та експлуатації грунтових контейнерів НПП.

2.11. Визначає місце пошкодження кабелю за допомогою вимірювальних приладів.

2.12. Бере участь у реконструкції кабельних магістралей, у прийманні кабельних споруд до експлуатації.

2.13. Здійснює технічний нагляд за будівництвом кабельних магістралей.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кабельник-спаювальник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кабельник-спаювальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кабельник-спаювальник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кабельник-спаювальник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кабельник-спаювальник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кабельник-спаювальник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кабельник-спаювальник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кабельник-спаювальник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Усунення всіх видів пошкоджень в усіх типах міжміських кабелів, кабелів міських і сільських телефонних мереж; монтаж телефонних кабелів ємністю до 600 пар ручним та механізованим способами.