Інструкція для посади "Листоноша із супроводження пошти 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Листоноша із супроводження пошти 1-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією листоноші із супроводження пошти 2 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила оброблення пошти;
      - правила та інструкції по супроводженню, обміну пошти та схоронності її;
      - розклад руху транспорту на маршруті;
      - правила оформлення документів;
      - порядок укладання пошти на транспорт за групами під час приймання та порядок її здавання, контрольні терміни проходження поштових відправлень;
      - Правила користування послугами поштового зв'язку, Типову інструкцію для листонош по вийманню кореспонденції з поштових скриньок, Правила доставки при доставці пенсії та грошових переказів.

1.4. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Супроводжує та обмінює пошту на маршрутах довжиною понад 100 км, включаючи міські маршрути.

2.2. Одержує пошту і періодичні видання в початковому пункті, здає та приймає пошту в пунктах обміну, включаючи її навантаження, укладання і розвантаження, виймає письмову кореспонденцію з поштових скриньок.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Листоноша із супроводження пошти 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.