Інструкція для посади "Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, типи і технічні характеристики скреперних лебідок;
      - принцип роботи гальмівних, запобіжних пристроїв і пускової апаратури, їх призначення і правила користування ними;
      - конструкцію причіпних пристроїв і канатів;
      - способи кріплення канатів і правила регулювання їх довжини;
      - вимоги до канатів;
      - способи скреперування у різних умовах;
      - правила заземлення скреперної лебідки;
      - розміщення гірничих виробок на обслуговуваній дільниці;
      - ознаки, що відрізняють корисну копалину від породи;
      - порядок монтажу, демонтажу, перенесення і ремонту обслуговуваного обладнання;
      - принцип роботи двигуна;
      - правила планування поверхні за кресленнями та ескізами;
      - основи електротехніки;
      - установлену сигналізацію;
      - сорти і властивості мастильних матеріалів.

1.4. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує скреперними лебідками потужністю до 55 кВт і скреперними лебідками до 38 кВт, обладнаних човниково-перекривальними пристроями, під час скреперування гірничої маси поза зоною вибою.

2.2. Скреперує відходи збагачення.

2.3. Зачищає і вирівнює покрівлю пласта корисних копалин після видалення покривних порід.

2.4. Проводить кайлування гірничої маси і дрібнення великих шматків.

2.5. Підкидає гірничу масу на скреперну доріжку.

2.6. Кріпить лебідку.

2.7. Закріплює і перевішує блоки, перевіряє заземлення, сточує і заміняє канати, бере участь у монтажі, демонтажі, перенесенні і ремонті обладнання.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст скреперної лебідки 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.