Інструкція для посади "Робітник карти намиву 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник карти намиву 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні види грунтів і лісоматеріалів;
      - види та призначення пульпонапрямних переносних щитів, лотків і випусків;
      - правила сигналізації під час укладання грунту та намивання земляних споруд;
      - основні правила укладання грунту на карті намиву;
      - способи грубого обробляння лісоматеріалів;
      - способи розбирання простих дерев'яних конструкцій;
      - види стропів, захватних пристроїв і такелажної оснастки;
      - правила переміщання труб і лісоматеріалів.

1.4. Робітник карти намиву 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник карти намиву 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник карти намиву 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник карти намиву 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з укладання грунту під час намивання споруд під воду, скидання пульпи у відвали з улаштуванням і без улаштування обвалування та під час однобічного намивання споруд.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник карти намиву 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник карти намиву 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник карти намиву 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник карти намиву 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник карти намиву 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник карти намиву 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник карти намиву 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник карти намиву 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник карти намиву 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник карти намиву 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник карти намиву 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник карти намиву 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник карти намиву 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник карти намиву 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник карти намиву 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник карти намиву 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Розподіляння потоку пульпи на карті намиву за допомогою переносних щитів, випусків і лотків.

5.2. Відбудовування та нарощування обваловування з намивного грунту за лекалами.

5.3. Грубе обтісування, поперечне перепилювання й обкорування лісоматеріалів.

5.4. Нарощування й укорочування розподільного пульпопроводу.

5.5. Переключання потоку пульпи з однієї карти на іншу.

5.6. Установлювання шандорних дощок і вертикальних патрубків.

5.7. Очищання пульпостічних канав і зумпфів.

5.8. Прибирання обкотишів та сміття за межі споруди, що намивається.

5.9. Розбирання простих дерев'яних конструкцій.

5.10. Зачіплювання труб та інших вантажів інвентарними стропами за монтажні петлі, скоби, гаки тощо.

5.11. Стропування лісоматеріалів.