Інструкція для посади "Механік", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - керівні матеріали з організації ремонту устаткування;
      - конструктивні особливості, призначення, режими роботи та правила експлуатації устаткування органу Держспецзв’язку;
      - організацію та технологію ремонтних робіт;
      - методи монтажу, регулювання і налагодження устаткування;
      - правила здавання устаткування у ремонт і приймання після ремонту;
      - інструкцію з діловодства;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Механік призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує під керівництвом більш кваліфікованого фахівця безаварійну і надійну роботу всіх видів устаткування органу Держспецзв’язку, їх належну експлуатацію, своєчасний ремонт і технічне обслуговування.

2.2. Проводить, у межах своїх повноважень, роботи з модернізації та підвищення економічності ремонтного обслуговування обладнання органу Держспецзв’язку.

2.3. Здійснює технічний нагляд за станом і ремонтом захисних пристроїв на механічному устаткуванні, що обслуговується особовим складом Держспецзв’язку.

2.4. Готує та подає на розгляд керівництва календарні плани (графіки) огляду, перевірок і ремонту устаткування, замовлень на централізоване виконання капітального ремонту устаткування, одержання матеріалів, необхідних для планово-запобіжних і поточних ремонтів, запасних частин, інструменту, специфікацій на запасні частини та іншої технічної документації.

2.5. Бере участь у прийманні та встановленні нового устаткування, впровадженні засобів механізації важких фізичних і трудомістких робіт.

2.6. Здійснює облік устаткування, підготовку документів для його списання.

2.7. Бере участь у перевірці устаткування органу Держспецзв’язку, у розробленні інструкцій щодо технічної експлуатації, змащування устаткування і догляду за ним, безпечного виконання ремонтних робіт.

2.8. Веде облік робіт, виконаних у процесі ремонту, контролює їх якість, правильність витрат матеріальних ресурсів, виданих на зазначені заходи.

2.9. Забезпечує додержання правил і норм охорони праці, вимог екологічної безпеки під час виконання ремонтних робіт.

2.10. Наглядає за особовим складом Держспецзв’язку, який ремонтує устаткування органу Держспецзв’язку і підтримує його в робочому стані.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; надавати пропозиції щодо ефективного застосування закріпленої за ним техніки під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань; вимагати надання матеріалів та інструментів, необхідних для виконання його посадових обов’язків; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, що створюють передумови порушення техніки безпеки та пожежної безпеки; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції.