Інструкція для посади "Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - норми, правила навантаження, транспортування, вивантаження вантажів, які не потребують обережності, особливого поводження;
      - види тари;
      - способи закріплення вантажів;
      - способи затарювання сільськогосподарської продукції різних видів;
      - правила поводження з тваринами;
      - ранцевий інструмент, способи і прийоми роботи з ним;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує низькокваліфіковані і допоміжні роботи на виробничих сільськогосподарських дільницях, будівельних майданчиках, складах, коморах та ін.

2.2. Навантажує і вивантажує, транспортує вантажі вручну або на візках (вагонетках), штабелює вантажі, які не потребують обережності (матеріал у рулонах, пачках, ящиках, діжках, пиломатеріал тощо), а також сипких пилоподібних матеріалів (пісок, щебінь, вугілля, сміття, тирса, металева стружка тощо).

2.3. Білить і прибирає виробничі, складські та санітарно-побутові приміщення, території, дороги, під'їзні шляхи.

2.4. Миє підлогу, вікна, тару, посуд, деталі і вироби.

2.5. Бере участь у зооветзаходах під керівництвом фахівців, фіксує тварин і птицю під час ветеринарних обробок.

2.6. Виконує міжрядну обробку та інші польові роботи без застосування кінної тяги і засобів механізації.

2.7. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві 1-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.