Інструкція для посади "Головний агроном із захисту рослин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний агроном із захисту рослин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж агрономічної роботи: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, захисту рослин;
      - наукові основи економіки праці, організації виробництва й управління;
      - правила експлуатації і можливості застосування сучасних ЕОМ персонального користування в агрохімічній роботі;
      - вітчизняні та зарубіжні досягнення науки і передового досвіду в галузі;
      - методи і засоби боротьби зі шкідниками та хворобами;
      - технологію обробки сільськогосподарських культур і насіння пестицидами;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний агроном із захисту рослин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний агроном із захисту рослин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний агроном із захисту рослин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний агроном із захисту рослин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво роботою з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур'янами, що проводиться в об'єднанні та в господарствах.

2.2. Виявляє разом із представниками станції захисту рослин динаміку чисельності й розвитку основних шкідників та хвороб сільськогосподарських культур.

2.3. Подає пропозиції щодо укладання угод з господарствами на виконання заходів із захисту рослин.

2.4. Розробляє річні та календарні плани заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання.

2.5. Організовує роботи з наземного обслуговування авіації в разі застосування засобів захисту рослин, забезпечує своєчасне надходження в господарства запланованих пестицидів та їх правильне використання.

2.6. Забезпечує раціональне комплектування агрегатів, визначає оптимальний режим їх роботи.

2.7. Бере участь у роботі комісії для визначення якості виконаних робіт із захисту рослин.

2.8. Організовує зберігання машин для захисту рослин відповідно до вимог держстандартів і технічних умов.

2.9. Контролює виконання заходів із захисту рослин у господарствах.

2.10. Забезпечує упровадження досягнень науки і передового досвіду із захисту рослин від шкідників, хвороб та бур'янів.

2.11. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з наукової організації праці, ефективного використання чинних положень про оплату праці, досягнень науки і передового досвіду.

2.12. Організовує підготовку та перепідготовку кадрів масових професій із захисту рослин.

2.13. Бере участь в атестації і раціоналізації робочих місць.

2.14. Налагоджує раціональні виробничо-економічні зв'язки з обслуговуваними господарствами.

2.15. Контролює додержання правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту під час роботи із хімічними засобами захисту рослин.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний агроном із захисту рослин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний агроном із захисту рослин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний агроном із захисту рослин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний агроном із захисту рослин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний агроном із захисту рослин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний агроном із захисту рослин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний агроном із захисту рослин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний агроном із захисту рослин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний агроном із захисту рослин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний агроном із захисту рослин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний агроном із захисту рослин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний агроном із захисту рослин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний агроном із захисту рослин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний агроном із захисту рослин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний агроном із захисту рослин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний агроном із захисту рослин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.