Інструкція для посади "Апаратник дезодорації 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник дезодорації 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію і режим процесу дезодорації різноманітних жирів та олій;
      - вимоги до якості дезодорованих жирів та олій;
      - будову й правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - методи ведення контролю й регулювання технологічного режиму;
      - правила відбирання проб;
      - прийоми органолептичного визначення закінчення процесу дезодорації;
      - правила розрахунку концентрації та кількості лимонної кислоти;
      - правила виконання робіт.

1.4. Апаратник дезодорації 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник дезодорації 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник дезодорації 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник дезодорації 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес дезодорації жирів і олій з метою одержання знеособленого жиру на апаратах періодичної та безперервної дії.

2.2. Завантажує дезодоратор жирами, олією, вводить водний розчин лимонної кислоти.

2.3. Запускає, зупиняє та регулює роботу пароежекторної установки.

2.4. Забезпечує рівномірне постачання водою барометричних конденсаторів.

2.5. Стежить за температурою жиру, олії в апаратах, залишковим тиском в установці і барометричних конденсаторах, тиском пари, температурою води, рівнями в апаратах.

2.6. Регулює режим технологічного процесу дезодорації.

2.7. Визначає ступінь дезодорації й закінчення процесу дезодорації органолептично, за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами лабораторних аналізів.

2.8. Систематично зливає пахучі погони з краплеуловлювача.

2.9. Охолоджує жир, олію.

2.10. Знімає вакуум і перекачує дезодорант через трубопроводи в жиросховище.

2.11. Відбирає проби.

2.12. Контролює якість дезодорованих жирів і олії.

2.13. Розраховує кількість лимонної кислоти, необхідної для покращення процесу дезодорації та очищення жирів від металу.

2.14. Обслуговує устаткування дільниці дезодорації.

2.15. Веде технічну документацію та облік.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник дезодорації 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник дезодорації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник дезодорації 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник дезодорації 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник дезодорації 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник дезодорації 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник дезодорації 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник дезодорації 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.