Інструкція для посади "Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора приготування розчинів живильного середовища та солей 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний режим приготування живильних розчинів для різних стадій розмноження дріжджів;
      - технологічні вимоги до якості сировини і хімікатів;
      - будову та правила експлуатації кларифікаторів і допоміжного устаткування;
      - властивості та методи застосування антибіотиків для обробки інфікованої меляси;
      - методи відбору проб і виконання нескладних аналізів;
      - інструкцію з ведення профілактичного ремонту устаткування.

1.4. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технологічні процеси приготування розчинів живильного середовища та солей, механічного очищення розчинів на кларифікаторах із застосуванням густиноміру і pH-метру, пастеризації інфікованих меляс.

2.2. Регулює навантаження на кларифікатори і режим їх роботи.

2.3. Контролює параметри та регулює процеси.

2.4. Стерилізує живильні середовища для розмноження чистої культури дріжджів.

2.5. Обробляє інфіковані живильні середовища антибіотиками.

2.6. Обслуговує основне та допоміжне устаткування, ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування.

2.7. Контролює виконання робіт з миття, очищення та дезінфекції устаткування і трубопроводів.

2.8. Відбирає проби і проводить нескладні аналізи, що передбачені робочою інструкцією.

2.9. Веде записи в технологічних журналах.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.