Інструкція для посади "Апаратник нейтралізації 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник нейтралізації 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника нейтралізації 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - суть та правила ведення технологічного процесу нейтралізації;
      - будову, принцип роботи основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості сировини, готової продукції;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів.

1.4. Апаратник нейтралізації 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник нейтралізації 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник нейтралізації 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник нейтралізації 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде простий технологічний процес нейтралізації кислот, різних розчинів та інших продуктів лугом, аміаком та іншими нейтралізуючими засобами або процесу нейтралізації лужних розчинів кислотами.

2.2. Готує нейтралізуючі розчини: вапняне молоко, аміачну воду, содовий розчин тощо.

2.3. Промиває сировину з доведенням до стабільного pH.

2.4. Перемішує, відстоює, фільтрує, відбілює, вивантажує продукт, промиває реакційну масу від зайвого лугу та кислоти, віджимає масу, центрифугує.

2.5. Передає продукт на подальші операції.

2.6. Регулює параметри технологічного процесу, який передбачений технологічним регламентом: швидкість подавання компонентів в апарат, температуру (використовуючи в деяких випадках охолодження), концентрацію тощо за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.7. Провадить аналізи.

2.8. Обслуговує нейтралізатори, змішувачі, фільтри, теплообмінники, відцентрові насоси та інше устаткування та комунікації.

2.9. Промиває та дегазує устаткування, перевіряє герметичність системи перед пуском.

2.10. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.

2.11. Розраховує кількість сировини, яка завантажується.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник нейтралізації 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник нейтралізації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник нейтралізації 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник нейтралізації 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник нейтралізації 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник нейтралізації 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник нейтралізації 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник нейтралізації 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.