Інструкція для посади "Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією регулювальника-градуювальника електровимірювальних приладів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та взаємодію складних електровимірювальних приладів та механізмів;
      - механічні та електричні властивості різних струмопровідних та ізоляційних матеріалів;
      - правила розрахунку опорів;
      - будову, призначення та принцип дії складних градуювальних установок, вимірювальних та електровимірювальних приладів, складних систем електромагнітних, годинникових та інших механізмів;
      - основні закони електротехніки.

1.4. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Градуює шкали, виконує електричне та механічне регулювання електровимірювальних приладів класу 0,5 до 0,1 на спеціальних установках.

2.2. Перевіряє прилади з обчислюванням абсолютної та відносної похибки.

2.3. Складає таблиці поправок.

2.4. Випробовує прилади за допомогою різних контрольно-вимірювальних установок.

2.5. Визначає причини нечіткої або неправильної роботи приладів та усуває дефекти складання.

2.6. Складає складні схеми з'єднань.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Регулювальник-градуювальник електровимірювальних приладів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авометри багатограничні - регулювання, підганяння та градуювання всіх меж вимірювання.

5.2. Ампервольтметри багатограничні переносні самописні - регулювання, підганяння і градуювання всіх меж.

5.3. Котушки зразкові - електроперевірка та остаточне підганяння.

5.4. Мости - регулювання з підганянням усіх меж вимірювання.

5.5. Прилади еталонні - регулювання та градуювання після ремонту.

5.6. Прилади багатограничні переносні самописні (ампервольтметри, ватметри, частотоміри, фазометри) - регулювання, підганяння та градуювання усіх меж вимірювання.

5.7. Потенціометри - регулювання з підганянням усіх меж вимірювання.

5.8. Флюксметри - механічне та електричне регулювання і градуювання.

5.9. Хвилеміри - регулювання та градуювання зі складанням таблиць та графіків.