Інструкція для посади "Оператор радіочастотного контролю I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор радіочастотного контролю I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією оператора радіочастотного контролю II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні, методичні та нормативні документи, що стосуються його діяльності;
      - документи, які регламентують порядок придбання та експлуатації РЕЗ;
      - регламент радіозв'язку;
      - правила ведення радіозв'язку та радіообміну;
      - системи технічного радіоконтролю;
      - призначення та тактико-технічні характеристики, обладнання РКП і правила його експлуатації;
      - обладнання комутації РКП;
      - порядок оформлення та ведення документації РКП;
      - порядок-проведення регламентних робіт;
      - основні характеристики технологій радіозв'язку, що контролюються: стільниковий, транкінговий, пейджинговий, радіомовлення, телебачення тощо;
      - основи теорії розповсюдження радіохвиль;
      - елементарні знання з електротехніки та радіотехніки;
      - технічні параметри радіовипромінювань радіоелектронних засобів різного призначення;
      - контрольно-вимірювальну апаратуру та автоматизовані вимірювальні комплекси;
      - елементи операційної системи WINDOWS (WORD, EXEL).

1.4. Оператор радіочастотного контролю I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор радіочастотного контролю I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор радіочастотного контролю I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор радіочастотного контролю I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює вимірювання технічних параметрів радіовипромінювань радіоелектронних засобів (РЕЗ) різного призначення.

2.2. Раціонально використовує можливості технічних засобів радіоконтрольних пунктів (РКП).

2.3. Контролює виконання правил ведення радіообміну.

2.4. Здійснює ефірний контроль в установлених діапазонах частот з метою виявлення порушень в ефірі.

2.5. Визначає ефективність використання радіочастотного ресурсу РЕЗ та доцільність подальшого їх використання.

2.6. Виявляє незареєстровані радіопередавачі, визначає електромагнітну обстановку на діючих та резервних частотах.

2.7. Виявляє радіоелектронні засоби, що створюють завади радіоприйому або працюють без відповідного дозволу.

2.8. Точно й у повному обсязі фіксує результати ефірного радіоконтролю, веде оперативно-технічну документацію, опрацьовує результати ефірного контролю.

2.9. Провадить аналіз результатів ефірного радіоконтролю частотоприсвоєнь та складає звіт про контроль даної радіомережі.

2.10. Аналізує результати ефірного радіоконтролю відомчих РЕЗ, вивчає ефективність та доцільність їх використання.

2.11. Здійснює ефірний радіоконтроль радіомереж, які знаходяться за зоною електромагнітної доступності стаціонарного РКП, з рухомої станції технічного радіоконтролю.

2.12. Працює на ПЕОМ і на автоматизованих вимірювальних комплексах, веде протоколи на ПЕОМ і користується базою даних РЕЗ.

2.13. Веде контроль за виконанням надісланих приписів.

2.14. Усуває незначні пошкодження в обслуговуваному обладнанні, бере участь у монтажі (демонтажі) антен та іншого обладнання, виконує профілактичні роботи на обслуговуваному обладнанні.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор радіочастотного контролю I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор радіочастотного контролю I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор радіочастотного контролю I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор радіочастотного контролю I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор радіочастотного контролю I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор радіочастотного контролю I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор радіочастотного контролю I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор радіочастотного контролю I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.