Інструкція для посади "Штукатур 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штукатур 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією штукатура 6-го розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила та способи виконання всіх видів штукатурних робіт;
      - технологію та способи ремонту, відновлення різних за фактурою, текстурою та кольором матеріалів архітектурних деталей складної конфігурації, художніх елементів декоративного ліплення, що застосовуються у будівництві, як система прикрас інтер'єрів і фасадів будівель;
      - способи опорядження поверхонь високоякісними та декоративними мінеральними, полімерцементними, синтетичними штукатурками, високодекоративними покриттями (венеціанські штукатурки);
      - види матеріалів, що застосовуються для оштукатурювання поверхонь різної складності;
      - правила складання та підбирання кольорової гами під час виготовлення штукатурних сумішей для відновлення пошкоджених елементів декоративного ліплення;
      - будову та правила застосування шаблонів для витягування всіх різновидів тяг;
      - правила виконання робіт згідно з технологією;
      - способи виявлення та усунення несправностей у роботі механічного, пневматичного та електричного інструменту, правила експлуатації, налагодження та поточного ремонту;
      - правила дотримання пожежної та електробезпеки;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт.

1.4. Штукатур 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штукатур 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штукатур 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штукатур 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує особливо складні та відповідальні роботи з оштукатурювання об'єктів соціально-культурного, житлового та іншого призначення, під час ремонту будівель, споруд, пам'яток архітектури, історії та культури, у процесі відновлення архітектурних деталей, пошкоджених або втрачених елементів декору складної конфігурації.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням технології та якості виконання робіт.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штукатур 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штукатур 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штукатур 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штукатур 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штукатур 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штукатур 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штукатур 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штукатур 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штукатур 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штукатур 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штукатур 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штукатур 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штукатур 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штукатур 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штукатур 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штукатур 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ручне та механізоване відновлювання особливо складних рельєфів та обрисів декоративних елементів ліпнини, втрачених архітектурних елементів із застосуванням різних технологій та матеріалів.

5.2. Витягування тяг будь-яких перерізів на криволінійних поверхнях.

5.3. Розплановування, оштукатурювання та відновлювання стель складних криволінійних обрисів з кесонами, багатоцентрових, стрілчастих куполів, склепінь та арок.

5.4. Витягування та відновлювання пошкоджених складних розеток із декількох центрів.

5.5. Оштукатурювання декоративними видами матеріалів із підбиранням багатокольорової гами, у тому числі за технологіями опоряджання кольоровими вапняно-піщаними штукатурками для створення рисунка або різних рельєфних фактур, теразитовими штукатурками всіх фактур, що застосовуються, кам'яними штукатурками для опоряджання цоколів і фасадів будинків, що імітують облицювання природним каменем (мармуром, гранітом, туфом тощо).

5.6. Внутрішнє та зовнішнє опоряджання будівель декоративною штукатуркою (рідкими шпалерами), високодекоративними покриттями (античний стиль, імітація класичної венеціанської штукатурки, ефект плямистого мармуру тощо).

5.7. Опоряджання інтер'єрів та фасадів нетрадиційними мінеральними штукатурками з імітаційними ефектами (драпірувальні тканини, античні ефекти), із застосуванням воску тощо.

5.8. Улаштовування рустованих поверхонь.

5.9. Різьблення по штукатурці для отримання декоративно-орнаментальних рисунків різної складності.

5.10. Нанесення розчину за шаблонами-трафаретами.

5.11. Опоряджання поверхонь декоративними полімерцементними штукатурками на основі сухих сумішей (рельєфна, адгезійна, на основі традиційних полімерцементних паст, синтетична на основі синтетичної смоли високої технологічності, виразності тощо).

5.12. Відновлювання втрачених і пошкоджених елементів стовпів, колон, пілястр, балок постійного перерізу тощо декоративними розчинами.

5.13. Ремонт всіх видів особливо складних штукатурок.

5.14. Регулювання, налагодження та поточний ремонт механічного, пневматичного та електричного інструменту.