Інструкція для посади "Штукатур 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штукатур 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи штукатуром 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості основних матеріалів й готових сухих розчинних сумішей, що застосовуються для виконання штукатурних робіт;
      - призначення та способи приготування розчинів із сухих сумішей;
      - склад мастик для кріплення сухої штукатурки;
      - способи улаштування вентиляційних коробів.

1.4. Штукатур 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штукатур 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штукатур 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штукатур 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час обштукатурювання поверхонь та ремонту штукатурки.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штукатур 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штукатур 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штукатур 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штукатур 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штукатур 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штукатур 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штукатур 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штукатур 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штукатур 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штукатур 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штукатур 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штукатур 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штукатур 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штукатур 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штукатур 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штукатур 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Просте обштукатурювання поверхонь та ремонт простої штукатурки.

5.2. Суцільне вирівнювання поверхонь.

5.3. Насікання поверхонь механізованими інструментами.

5.4. Натягування металевої сітки на готовий каркас.

5.5. Обмазування розчином дротяної сітки.

5.6. Підмазування місць прилягання наличників та плінтусів до стін.

5.7. Приготування розчинів з готових сухих сумішей.

5.8. Приклеювання листів сухої штукатурки за раніше виставленими маяками.

5.9. Прибивання листів сухої штукатурки до дерев'яних поверхонь.

5.10. Обконопачування коробок та місць прилягання великопанельних перегородок.

5.11. Збирання, розбирання та очищання форм для відливання плит та блоків вентиляційних коробів.

5.12. Відливання плит з укладанням арматури.

5.13. Зачищання та підмазування плит і блоків вентиляційних коробів.

5.14. Перетирання штукатурки.