Інструкція для посади "Готувач обмазки 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач обмазки 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією готувача обмазки 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову змішувачів, дозаторів та спеціальних пристроїв, що обслуговуються;
      - рецептуру складання шихти та обмазувальних мас для покриття електродів загального призначення;
      - правила введення, властивості та способи контролю на густину і в'язкість розчинів рідкого скла;
      - органолептичний метод визначення готовності обмазувальної маси;
      - способи зниження активності компонентів маси введенням в неї окислювачів;
      - вплив чистоти компонентів на якість покриття;
      - номенклатуру компонентів обмазувальної маси;
      - правила користування вантажопідйомними механізмами;
      - технічні умови на компоненти обмазувальної маси.

1.4. Готувач обмазки 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач обмазки 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач обмазки 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач обмазки 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує обмазувальну масу для покриття електродів загального призначення в змішувачах різного типу.

2.2. Зважує компоненти шихти та складає потрібні обмазувальні маси для електродів загального призначення згідно з рецептурою.

2.3. Завантажує компоненти в змішувач, змішує шихту, маркує тару з шихтою, робить контрольне просіювання шихти.

2.4. Вводить розчин рідкого скла в обмазувальну масу.

2.5. Визначає консистенцію маси.

2.6. Вивантажує масу та транспортує її до місця виготовлення брикетів.

2.7. Миє устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач обмазки 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач обмазки 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач обмазки 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач обмазки 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач обмазки 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач обмазки 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач обмазки 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач обмазки 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач обмазки 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач обмазки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач обмазки 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач обмазки 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач обмазки 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач обмазки 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач обмазки 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач обмазки 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.