Інструкція для посади "Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 20. Виробництво синтетичних каучуків, жирозамінників та продуктів нафтохімії", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.12.2006 р. N 485. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний режим та суть процесу віджимання і сушіння каучуку на автоматизованих сушильних установках;
      - конструктивні особливості та будову основного і допоміжного устаткування і контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні властивості готової продукції;
      - державні стандарти на готову продукцію.

1.4. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес віджимання та сушіння каучуку на автоматизованих сушильних установках з пульта керування.

2.2. Контролює та регулює рівномірне завантаження експелеру, температуру в експандері та сушильній камері за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами контрольних аналізів.

2.3. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.4. Розраховує рівномірність завантаження окремих вузлів установки та веде облік готової продукції.

2.5. Готує установку до ремонту.

2.6. Бере участь в прийманні установки з ремонту.

2.7. Керує робітниками, які обслуговують установку, та координує їх роботу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор сушіння синтетичного каучуку 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.