Інструкція для посади "Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 43. Виробництво металевих електродів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України від 18.01.2002 р. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією пресувальника обмазувального преса 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми, схеми керування потоковою лінією;
      - правила та способи налагодження і регулювання лінії;
      - вимоги, що висуваються до якості обмазувальної маси її опресування;
      - марки електродів;
      - вплив різних технологічних добавок на властивості обмазувальної маси;
      - правила користування контрольно-вимірювальним інструментом для вибіркового контролю різностінності електродів.

1.4. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Наносить покриття на електроди загального та спеціального призначення зі стрижнями із сталі діаметром до 3 мм, зі стрижнями із кольорових металів і їх сплавів на пресах з ручним керуванням та тиском понад 500 кгс/кв.см.

2.2. Наносить покриття на електроди на потокових лініях.

2.3. Обслуговує агрегати потокових ліній: прутковий живильник, безбрикетні і прямотокові електродообмазувальні преси, приймальний транспортер, зачищальну машину, конвеєрну піч або індукційну установку, зважувальну машину під час виготовлення електродів загального призначення.

2.4. Регулює тиск поршня пресу на вузлі завантаження маси та виходу маси з головки преса, швидкість конвеєрів та вузла видавання електродів у піч.

2.5. Регулює роботу дозатора та мийного пристрою.

2.6. Налагоджує всі вузли лінії.

2.7. Контролює якість опресування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пресувальник обмазувального преса 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.